...

Δωρεάν Μεταφορικά σε αγορές από 59€

Πιστοποιημένα Βιολογικά προϊόντα

Γιατί να Εντάξω στη Διατροφή μου τα Βιολογικά Προϊόντα

Γιατί βιολογικά! Η λέξη βιολογικά αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι αγρότες καλλιεργούν και επεξεργάζονται τα προϊόντα που παράγουν. Τα βιολογικά τρόφιμα παράγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, πολύ αυστηρές, που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αφορούν στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία τους. Η βιολογική τροφή παράγεται χωρίς...

Διαβάστε περισσότερα...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.